ویدیو / تقدیر از طرح‌های برتر دانش‌بنیان‌

ویدیو / تقدیر از طرح‌های برتر دانش‌بنیان‌

نمایشگاه رویداد مسئله‌محور سازمان کوثر با رونمایی از سامانه هوشمند مدیریت منابع این سازمان و همچنین کتاب هوشمندسازی به کار خود پایان داد. در این مراسم تیم‌های برتر استارتاپ ویکند کارآفرین ایثارگران نیز معرفی از برگزیدگان تقدیر شد. همچنین، ناصر فخاری،مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر از آغاز به کار سامانه‌ای برای کنترل و تثبیت بازار سخن گفت.

تصویربردار و تدوینگر : امید ابراهیمی


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120503502/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86