ویدیو / ایران علیه امریکا؛ این‌بار با دوستانِ بریکس!

گوینده: سیدمحمدصادق لواسانی / تدوینگر: امین نصراللهی


منبع: https://www.isna.ir/news/1402031308849/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3

در ادامه رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی ایران برای گسترش همکاری با کشورهای مختلف، تهران درخواست خود را برای عضویت در گروه «بریکس» ارائه کرده است. در این راستا وزیر امورخارجه کشورمان، پنج‌شنبه و جمعه (۱۱ و ۱۲ خرداد) در قالب «دوستان بریکس» که به آن «بریکس پلاس» نیز می‌گویند به آفریقای جنوبی سفر کرد و علاوه بر گفت‌وگو با وزرای امورخارجه این گروه، برای عضویت ایران در بریکس با آن‌ها رایزنی کرد.