ویدیو / از تهران تا جاکارتا؛ از اقتصاد تا سیاست

ویدیو / از تهران تا جاکارتا؛ از اقتصاد تا سیاست

رئیس‌جمهور پس از سفر دو روزه به اندونزی به تهران بازگشت؛ سفری که چندین تفاهمنامه اقتصادی را به دنبال داشت و دیدارهای مهمی را در سطح سران دو کشور رقم زد. خبرنگار ایسنا در این ویدیو، گزیده‌ای از دستاوردهای این سفر را مرور می‌کند.


منبع: https://www.isna.ir/news/1402030302464/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA