ویدئو / چه کسانی مشمول کاهش ۵۰ درصدی مالیات واردات می‌شوند؟

معاون سازمان امور مالیاتی گفته نرخِ مالیاتِ علی‌الحساب واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه برای تولیدکنندگان از چهار درصد به دو درصد کاهش یافته است که این تخفیف شامل تمام مواد غیرمصرفی اعم از مواد اولیه تولید و تجهیزات بیمارستانی می‌شود. به گفته این مقام مسئول در سازمان دارایی، قانون کاهش ۵۰ درصدی مالیات با هدف کاهش هزینه تولید و تورم، به دستور وزیر اقتصاد از ۱۵ تیر در دستور کار قرار گرفته است.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401042013120/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

ویدئو / چه کسانی مشمول کاهش ۵۰ درصدی مالیات واردات می‌شوند؟