ویدئو / دلار در تلگرام ۴۱ هزار تومان، در میدان فردوسی ۳۷ هزار تومان!


ویدئو / دلار در تلگرام ۴۱ هزار تومان، در میدان فردوسی ۳۷ هزار تومان!

در شرایطی که کانال‌های تلگرامی قیمت دلار را ۴۱ هزار تومان اعلام می‌کنند، خبرنگار ایسنا ویدئویی را از میدان فردوسی تهران – یکی از بازارهای ارز – گرفته است که نشان می‌دهد قیمت خرید و فروش واقعی صرافی‌ها بیش از چهار هزار تومان ارزان‌تر است! همچنین دلال‌های میدان فردوسی نیز قیمت پایین‌تری نسبت به کانال‌های تلگرامی اعلام می‌کنند! بسیاری معتقدند که کانال‌های تلگرامی بی‌نام و نشان خرید و فروش دلار، یکی از عوامل التهاب بازار ارز هستند.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100402294/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DB%B4%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DB%B3%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1