ویدئو / تهدید حیات کویر سرخه با پساب‌های صنعتی

تصویربردار:‌ مسعود محقق / تدوینگر: جواد علیزاده


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072715182/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C

ویدئو / تهدید حیات کویر سرخه با پساب‌های صنعتی
کویر زیبا و سرخ‌رنگ سرخه در جنوب این شهرستان و روستای تاریخی بیابانک، از جاذبه‌های ارزشمند استان سمنان است. کوه سرخه و تپه همای سعادت که به شکل طبیعی به وجود آمده، از جاذبه‌های مهم این منطقه است، اما سال‌هاست که از پساب‌های صنعتی میزبانی می‌کند. پساب کارخانه کربنات سدیم در حوالی شهرستان سرخه با عبور از میان کوه‌های این منطقه، مسیر ۴۰ کیلومتری را می‌پیماید و وارد کویر می‌شود. شیرآبه و پساب صنعتی کارخانه مثل رودخانه‌ای طویل از میان کویر سرخه عبور می‌کند و محلی‌ها می‌گویند حدود یک دهه است که این مشکل وجود دارد.