ویدئو / تغییر آبرسانی سنتی همدان، با تکمیل خط اضطراری


ویدئو / تغییر آبرسانی سنتی همدان، با تکمیل خط اضطراری

پروژه انتقال آب سد تالوار برای تامین آب شرب همدان که در طول چند سال گذشته به کُندی پیش می‌رفت، به دلیل وقوع بحران آب در یکی دو هفته گذشته در این استان سرعت بیشتری به خود گرفت؛ به گونه‌ای که مدت زمان تعیین شده توسط پیمانکار از دو ماه، به یک ماه و در نهایت به ۱۵ روز تغییر کرد. استاندار همدان در بازدید از روند این عملیات، تاکید کرد که با تکمیل خط اضطراری آبرسانی به این استان، شبکه آبرسانی سنتی همدان تغییر می‌کند و همه راه‌های آبی به یکدیگر متصل می‌شوند. همچنین آرسنیک موجود در آبِ در حال انتقال، با انتقال به تصفیه‌خانه به طور کامل از بین می‌رود.

خبرنگار: مهدی سلیمی / تصویربردار: مهدی خضریان، پوریا پاکیزه / تدوینگر: سمیه ایمانیان


منبع: https://www.isna.ir/news/1401061108533/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C