ویدئو / اعلام جزئیات بیشتر درباره ماهواره «خیام»

اولین نشست خبری رئیس سازمان فضایی ایران، پس از پرتاب ماهواره خیام، صبح چهارشنبه (۱۹ مرداد) در مرکز فضایی ماهدشت برگزار شد. حسن سالاریه در این نشست درباره کاربردهای این ماهواره، زمانبندی و نحوه ثبت سفارش و قرارداد آن، قیمت تمام‌شده و برخی مسائل فنی و البته بحث مالکیت و بومی بودن یا نبودنِ این ماهواره توضیحاتی ارائه کرد.

تصویربردار و تدوینگر: نوید مرسلی


منبع: https://www.isna.ir/news/1401051914132/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85

ویدئو / اعلام جزئیات بیشتر درباره ماهواره «خیام»