ویدئو / ادامه ساخت بزرگترین تونل زیر آب جهان

عملیات ساخت بزرگترین تونل زیرآب جهان که از طریق دریای بالتیک، جزیره «فهمارن» آلمان را به جزیره «لولند» دانمارک متصل می‌کند، همچنان ادامه دارد. ساخت این تونل که «فمهارن‌بلت» نام دارد، در سال ۲۰۲۰ آغاز شد و بودجه‌ای هفت میلیارد یورویی برای آن در نظر گرفته شده است. این تونل یکی از بزرگترین پروژه‌های مربوط به تأسیسات زیربنایی در قاره اروپا به حساب می‌آید و در سال ۲۰۲۹ افتتاح خواهد شد.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401070501839/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

ویدئو / ادامه ساخت بزرگترین تونل زیر آب جهان