ویدئو / آزادسازی تجارت با اوراسیا از نیمه ۱۴۰۲

خبرنگار: جواد هاشمی / تصویربردار و تدوینگر: آرام توکلی


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072513202/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

ویدئو / آزادسازی تجارت با اوراسیا از نیمه ۱۴۰۲

رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید مهم‌ترین اقدام این سازمان از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، تلاش برای تدوین یک راهبرد کلان برای تجارت خارجی کشور بوده است؛ موضوعی که پیش از این کمتر به آن توجه شده بود اما امروز ابعاد دقیقی از آن مشخص شده است. علیرضا پیمان پاک درباره تجارت با اوراسیا و برنامه ایران در این زمینه در سال آینده نیز توضیح داد. گزیده گفت‌وگو با رئیس سازمان توسعه تجارت را در این ویدئو خواهید دید.