وضعیت خودروسازان در دوره فعالیت فاطمی امین بهتر شده است

جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت،معدن، تجارت قرار است در جلسه علنی روز هشتم آبان مجلس شورای اسلامی برگزار شود


منبع: https://www.irna.ir/news/84923225/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAاین فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: شاید تنها بخشی از صنعت که در طول یک سال گذشته رشد داشته همین بخش خودرو بوده و بر همین اساس استیضاح وزیر صمت بر این مبنا اشتباه است.

وی افزود: این در حالی است که ارزیابی‌هایمان را بایستی گسترده کرده و در این بین عملکرد دو خودروساز که بخش عمده‌ای از سهام آنها مربوط به بخش خصوصی و در بورس واگذار شده، مبنای ارزیابی قرار گرفته که در واقع این کار اشتباه است.

به گزارش ایرنا، هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، ۲۷ مهرماه اعلام کرد، با توجه به اینکه استیضاح رضا فاطمی امین در تاریخ ۱۰ مهرماه به کمیسیون مربوطه ارجاع شد و اکنون مهلت قانونی آن به پایان رسیده است، استیضاح آقای سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام وصول می‌شود.

وی با بیان اینکه مسایلی که در بخش صنعت با آنها مواجه هستیم به دلیل مشکلات اقتصادی امروز کشور است و به وزیر صمت بر نمی‌گردد، تاکید کرد: این مبنای ارزیابی‌ها به عقیده بنده اقدام سیاسی است و بر همین اساس یک عده از نمایندگان به دنبال استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند.

عبدالله سپهوند در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه یکی از محورهای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش خودرو است، افزود: معتقدم اگر بخواهند ایشان را استیضاح کنند در حوزه خودرو نباید ملاک عمل باشد، ما در صنعت مشکلات بسیار بزرگ‌تری داریم و ۲ واحد صنعتی ما نباید معیار ارزیابی یک وزارتخانه باشد که در واقع بخش بسیار کوچکی از کل صنعت کشور است.

مطابق با ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیر حداکثر به مدت ۱۰ روز فرصت دارد در صحن علنی مجلس حاضر شده و توضیحات لازم را ارائه دهد.

سپهوند گفت: تصریح کرد: در مجموع اینکه یکی از مبناهای استیضاح وزیر صمت به دلیل عملکرد خودروسازان باشد، کاملا بی‌مفهموم و غلط است، البته در طول یک سال گذشته وضع خودرو سازان بهتر شده و می‌توان گفت که در زمینه ارایه خودرو قیمت ها تا اندازه‌ای تثبیت شدند.

دبیر خانه صنعت و معدن لرستان ادامه داد: مگر فاطمی امین، مدیر عامل ایران خودرو و سایپا است که بخواهند بر این مبنا عملکرد ایشان را ارزیابی کنند؟؛ به نظرم ایران خودرو و سایپا به شدت مشکل دارند، البته نه به دلیل عملکرد وزیر صمت، بلکه به خاطر سیاست‌های ۴۰ سال گذشته که در خصوص خودرو داشته‌ایم.