وصول ۲۱۷۸ میلیارد تومان درآمد و منابع عمومی و اختصاصی توسط دستگاه‌های اجرایی لرستان

وی ادامه داد: مصارف استان شامل اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی استان از محل اعتبارات استانی، ملی و ابلاغی در سال ۱۴۰۰ جمعا ۱۲ هزار ۱۸ میلیارد تومان  به استان ابلاغ شده که از این میزان ۱۰ هزار و ۸۵۴ میلیارد تومان معادل (۹۰) درصد تخصیص یافته است.

جمالی‌نژاد بیان کرد: ۳۰۱ فقره گزارش موردی ارجاعی از طریق ارکان دیوان محاسبات کشور و خارج از برنامه حسابرسی در موارد و موضوعات مختلف و متعدد به همین طریق عمل شده است.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ هم‌اکنون در دست تهیه و تدوین است

وصول ۲۱۷۸ میلیارد تومان درآمد و منابع عمومی و اختصاصی(استانی و ملی)  توسط دستگاه‌های اجرایی

جمالی‌نژاد با بیان اینکه ۱۳۹ دستگاه اجرایی در استان تحت رسیدگی دیوان محاسبات  است، افزود: در این راستا متناسب با امکانات و برنامه حسابرسی سالانه، به صورت نمونه‌ای، موردی و تمام‌رسی مورد بررسی قرار می‌گیرند که از این تعداد ۶۱ دستگاه اجرایی فاقد ردیف بودجه‌ای مستقل  بوده و به صورت متمرکز  اداره می‌شوند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402022013378/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%DB%B2%DB%B1%DB%B7%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

وی گفت: دیوان محاسبات لرستان در راستای سیاست‌ها و اولویت‌های ابلاغی نظارتی در سال گذشته بر روی نظارت هدفمند و مردم‌پایگی، ارتقاء شاخص‌های حاکمیت قانون، شفافیت، فسادستیزی، تحرک‌بخشی، برقراری انضباط مالی و بهبود عملکرد، حسابدهی و پاسخگویی سازمان‌های بخش عمومی و گزارشگری به موقع و اثر بخش  تمرکز کرده است و در اجرای وظایف و فعالیت‌های این سازمان نظارتی، برنامه حسابرسی این دیوان با اولویت شناسایی مسائل مهم و کلان و نقاط آسیب‌زای دستگاه‌های اجرایی استان  جهت تحقق اهداف اصل ۵۵ قانون اساسی در حفظ و صیانت از بیت‌المال، تعریف شده است.

وی ادامه داد: با هدف رصد و کنترل وضعیت و عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های  استان با تمرکز بر موارد مشکل‌دار و راکد ۲۳۹ روز ماموریت از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی دراستان با حضور دستگاه‌های ذیربط  بازدید میدانی به عمل آمد و پس از بررسی موانع و مشکلات مربوطه و ارائه راهکارهای لازم، گزارش نظارتی تهیه و مورد اقدام قانونی قرار گرفت.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با بیان اینکه بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ استان که در شش  ماه نخست سال ۱۴۰۱ تهیه، تدوین و نهایی شده،  ۲۱۷۸ میلیارد  تومان درآمد و منابع عمومی و اختصاصی(استانی و ملی)  توسط دستگاه‌های اجرایی وصول شده که از این میزان ۱۲۴۷میلیارد تومان مربوط به منابع و درآمدهای عمومی استانی بوده که نسبت به پیش‌بینی‌ها ۱۰۷ درصد تحقق یافته و ۹۳۰ میلیارد تومان مربوط به  درآمد اختصاصی  دانشگاه‌ها بوده که نسبت به پیش‌بینی ۸۲ درصد تحقق یافته است، بیان کرد: ۲۴ ردیف درآمدی نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده دارای انحراف نامساعد بوده که ۱۶  ردیف کمتر از پنجاه درصد مبلغ  پیش‌بینی وصولی داشته است.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه علاوه بر گزارشات برنامه جامع حسابرسی،  ۲۳  فقره گزارش آسیب‌شناسی – تحلیلی با تمرکز برمسائل مهم و کلان و مبتلا به در استان خارج از برنامه جامع در خصوص  وضعیت و عملکرد طرح‌های حوزه آب، برق، گاز  صنایع، معادن، اشتغال، تولید، واگذاری اراضی، مالیات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی، تسهیلات تکلیفی، اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت، فروش اموال مازاد بانک‌ها، حساب‌های بانکی، طرح‌های راکد و نیمه تمام، ظرفیت‌های قانونی بلااستفاده و مغفول مانده، تسهیل صدور مجوز کسب و کار، بانک‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی، تهیه و به مبادی ذیربط و  ذینفعان جهت تصمیم‌گیری، برنامه ریزی و اقدام اصلاحی و قانونی ارسال شده است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با بیان اینکه در راستای سیاست‌های پیشگیرانه و  نظارت بر خط و مستمر و در اجرای بند ط تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، گزارشات نظارت مستمر بر اجرای بودجه در مقاطع دو ماهه در پنج مقطع زمانی با رصد و کنترل فعالیت‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کلیه بخش‌های بودجه‌ای و منابع و مصارف تهیه و ضمن ارسال به مبادی ذیربط و مقامات استان جهت پایش و نظارت بر عملکرد استان، موارد مورد پیگیری قانونی قرار گرفت که نتایج بسیار خوبی در پیشرفت و اصلاح امور و جذب اعتبارات و  جبران عقب ماندگی‌های استان شد، گفت: همچنین ۶۲  فقره گزارش موردی ارجاعی خارج از ارکان دیوان محاسبات کشور که از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۹۸، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و سایر گزارشات مردمی در خصوص مسائل مهم و نقاط ضعف و آسیب عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان به دیوان محاسبات استان ارجاع شده بود با رعایت اصول و آیین رفتار حرفه‌ای به صورت مستند تهیه و مورد اقدام قانونی قرار گرفت.

ایسنا/لرستان مدیرکل دیوان محاسبات لرستان از وصول ۲۱۷۸ میلیارد تومان درآمد و منابع عمومی و اختصاصی توسط دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

وی اضافه کرد: برنامه حسابرسی سال گذشته در قالب  ۳۲ فقره گزارش حسابرسی مسئله‌محور، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و دارای مالکیت عمومی موضوع  بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه در دست تهیه و اقدام بوده که پس از نهایی شدن به مبادی  ذیربط ارسال و مورد پیگیری  قانونی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ هم‌اکنون در دست تهیه و تدوین است و تاکنون نهایی نشده که مطابق برنامه زمانبندی باید تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ نهایی شود، افزود: با انجام فعالیت‌های نظارتی  و گزارشات حسابرسی سال گذشته،  ۳۲  فقره گزارش حسابرسی در راستای برنامه جامع حسابرسی تهیه و  مبادی ذیربط و ذینفعان  (دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی، مقامات استان و  دستگاه‌های اجرایی ذیربط) ارسال شده است.

۳۲ فقره گزارش حسابرسی مسئله‌محور در دست اقدام است

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با بیان اینکه در راستای نقش پیشگیرانه، هدایت‌گرایانه و صیانت از منابع انسانی بیش از (۳۰) بخشنامه با دستگاه‌های اجرایی استان در راستای رفع نقاط ضعف و تبیین مسائل مهم و مبتلاء به استان صادر  شد، افزود: همچنین بیش از ۷۰  جلسه و دیدار و نشست تخصصی مشترک با مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان در راستای تعامل، همکاری، تبیین موارد و ارائه راهکارهای لازم با رعایت قانون و اصل استقلال، فقط در سطح مدیریت لرستان برگزار شد و  بیش از ۶۰ جلسه فنی و تخصصی و عمومی و ۲۲۶۶ نفر -ساعت  آموزش فنی و تخصصی درون سازمانی با هدف تبادل دانش و هم‌افزایی و ارتقاء کیفیت گزارشات حسابرسی برگزار شد.

جمالی‌نژاد بیان کرد: در جریان بررسی‌ها توسط همکاران در لرستان، ۸۳۲ یافته و موضوع مهم  شامل انحراف از قانون و برنامه مصوب زمانی و مالی، ترک فعل‌ها، آسیب‌ها، عقب‌ماندگی‌ها در بخش منابع، مصارف، اموال و دارائیها،  اراضی، نیروی انسانی، طرح‌های عمرانی، قراردادهای منعقده، تسهیلات بانکی، احکام تکلیفی، اشتغال، تولید، صنایع، معادن، مصوبات استان احصاء و مشاهده شده که پس از مکاتبه و پیگیری‌های به عمل آمده و  اقدامات قانونی لازم،  فوائد مالی ناشی از واریزی وجه به حساب خزانه و دستگاه‌های اجرای ذیربط ناشی از اقدامات نظارتی دیوان بدون ارجاع به دادسرا، ۳۵۷ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان بیان کرد: علاوه بر منابع و مصارف استان از محل بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی استان در سال ۱۴۰۰، ۱۱۶۴ میلیارد  تومان  مصوب شده که با احتساب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته برای اجرای طرح‌های عمرانی به میزان (۱۱۱) درصد محقق شده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی طرح صندوق پویش پنجره فولاد (حمایت از زندانیان) با مشارکت همکاران و واریز به انجمن‌های حمایت از زندانیان در لرستان، اضافه کرد: به صورت ماهانه با هماهنگی و تأیید اداره کل زندان استان و راه‌اندازی صندوق امین با هدف کمک به مستمدان با مشارکت همکاران اقدام شده است.

جمالی‌نژاد با بیان سهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب ۷۵۶۷ میلیارد تومان و ۴۴۵۱ میلیارد تومان بوده که به ترتیب معادل ۹۹ و ۷۶ درصد تخصیص یافته است، افزود: ۶۹ درصد اعتبارات به صورت ملی و ابلاغی و خارج از مکانیزم بودجه استان(جدول شماره  ۱۰) ماده واحده قانون بودجه به استان ابلاغ شده است.

مظفر جمالی‌نژاد امروز بیستم اردیبهشت در خصوص امور عمومی و فرهنگی اظهار کرد: دیوان محاسبات استان در کنار فعالیت‌های نظارتی خود از سایر برنامه عمومی و فرهنگی بهره‌مند بوده و سال گذشته نسبت به راه‌اندازی طرح صندوق اکرام ایتام با مشارکت همکاران و تقبل سرپرستی شش کودک فاقد سرپرست با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و واریز به صورت ماهانه به حساب مشمولین اقدام کرده است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان در خصوص ۱۹۰ یافته، اقدام اصلاحی لازم  انجام شد و برای  ۷۵ یافته  برای دستگاه اجرایی خاطی اعمال تذکر شده، ۳۰ یافته ناشی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و دستورات خلاف قانون دستگاه‌های مرکزی جهت طی مراحل قانونی به مرکز ارسال شده است که ۱۵ پرونده به ارزش ۱۵۳ میلیارد تومان  به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع و در ۳۷۴ یافته، مکاتبات اولیه و لازم انجام و موارد در دست اقدام و پیگیری است.