وزیر کار: اکتشافات جدید در معادن، زمینه‌ساز تحول اقتصادی است


تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اثرگذاری حوزه معادن در تقویت اقتصاد ملّی اشاره کرد و گفت: اکتشافات جدید در کشور می‌تواند علاوه بر اشتغال‌آفرینی برای جوانان به رونق تولید و صادرات نیز منجر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048489/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA