وزیر صنعت: سه هزار واحد صنعتی راکد در کشور احیا شد+فیلم


مشهد- ایرنا- وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: سال گذشته سه هزار واحد صنعتی در کل کشور با برنامه‌ریزی‌ها و تلاش انجام گرفته احیا شد و به چرخه تولید بازگشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065795/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85