وزیر صمت: ۵ هزار معدن دولتی از طریق مزایده به مردم واگذار می‌شود


گرگان – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۵ هزار معدن دولتی با هدف استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها در راستای تولید و اشتغال برای نخستین بار به صورت مزایده در اختیار مردم قرار می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84906740/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF