وزیر صمت: ۴۵ هزار خودرو به بلاروس صادر می شود


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت از توافق با بلاروس در حوزه صنعت خودرو خبر داد و گفت: بر اساس توافق امضا شده، ۴۵ هزار دستگاه خودرو تا سه سال آینده به بلاروس صادر می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058063/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF