وزیر صمت: پارسال مجموع تورم کالاها در حوزه وزارت صمت کمتر از تورم کل اقتصاد بود


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته مجموع تورم کالاهایی که در حوزه این وزارتخانه قرار می گیرند، کمتر از تورم کل اقتصاد ایران بود و در مقابل بیشتر از کل اقتصاد، رشد در بخش صنعت ثبت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093230/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2