وزیر صمت: رشد صنعت در پاییز گذشته به ۱۱.۶ درصد رسید


مشهد- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۱ بر اساس گزارش بانک مرکزی به ۱۱.۶ درصد رسید در حالی که از سال ۹۶  این بخش چنین رشدی را به خود ندیده بود و تولید به مدت پنج تا ۶ سال در کشور افت داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065592/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF