وزیر صمت: رشد بخش صنعت در سال جاری امیدوارکننده است


تهران-ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته ۳/۵ درصد و امسال ۴/۹ درصد رشد تولید در بخش صنعت داشته‌ایم. همینطور آمار تولید شرکت های صنعتی و معدنی بورسی در آبان ماه امسال ۶/۵ درصد نسبت به آبان سال گذشته بیشتر بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978281/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA