وزیر صمت: تولید ماشین‌آلات معدنی کشور ۱۰۰ درصد رشد یافت


کرمان- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولیدات معادن نیاز به انواع ماشین آلات و ملزوماتی دارد که خوشحالم اعلام کنم رشد ۱۰۰ درصدی را در تولید آنها طی ۶ ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشتیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964800/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA