وزیر صمت: اکنون برنامه‌ای برای واردات خودروهای فرانسوی نداریم


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در واکنش به ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به کشور اعلام کرد: در حال حاضر برنامه‌ای برای اجازه دادن به واردات خودروهای فرانسوی نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954336/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85