وزیر صمت استیضاح شود، تولید برای چندماهی متوقف می‌شود


تهران- ایرنا- رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو گفت: استیضاح وزیر صمت با شعار سال «رشد تولید و مهارتورم» منافات دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087776/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF