وزیر صمت:‌ آمارها نشان‌دهنده حرکت چرخ تولید در کشور است


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد ۴.۹ درصدی بخش صنعت در نیمه نخست سال جاری گفت: آمارها نشان دهنده حرکت چرخ تولید در کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975042/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA