وزارت صمت گردشگری صنعتی راه‌اندازی می‌کند


تبریز-ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم آگاهی آحاد مردم به خصوص جوانان و نوجوانان از شرایط تولید کشور، از تصمیم این وزارتخانه برای راه اندازی گردشگری صنعتی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977628/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF