وزارت صمت: قیمت کارخانه ای خودروها افزایش نیافته است


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: قیمت مصوب کارخانه‌ای و بخشنامه‌های فروش خودروسازان روی پایگاه‌های اطلاع رسانی آنها موجود بوده و به راحتی با قیمت ابتدای سال قابل مقایسه است که افزایشی نداشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980837/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA