وزارت صمت:‌ شهر صنعتی البرز شهرک صنعتی محسوب نمی‌شود


تهران – ایرنا – وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: شهر صنعتی البرز شهرک صنعتی محسوب نمی‌شود و زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987242/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF