وزارت صمت: تعلل در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، دلالی در بازار خودرو را رونق داد


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: تعلل در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه موجب رونق دلالی در بازار خودرو شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972477/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1