وزارت صمت از عرضه خودرو در بورس کالا دست نمی‌کشد


تهران- ایرنا سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه با اصل بحث عرضه خودرو در بورس کالا موافق بوده و تا زمانی که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حفظ شود، دست از حمایت‌های خود برنمی‌دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976534/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF