ورود خودروها به بورس، گامی در جهت واقعی‌شدن قیمت آنهاست


تهران- ایرنا- یک کارشناس صنعت خودرو گفت: ورود خودرو به بورس کالا، گامی در جهت آزادسازی و واقعی‌شدن قیمت‌ها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955517/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA