ورود ایمیدرو به معادن فارس برای فعالیت‌های اکتشافی جدید


شیراز-ایرنا- رییس هیات عامل ایمیدرو، استاندار فارس و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، تفاهمنامه سه جانبه برای فعالیت‌های اکتشافی جدید در این استان و گسترش فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090964/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF