وجود «جیوه قرمز» و الماس در چرخ‌خیاطی‌های قدیمی تکذیب شد


تهران- ایرنا- برخی کارشناسان با تکذیب وجود «جیوه قرمز» و الماس در چرخ‌خیاطی‌های قدیمی و نوستالژیک، این موضوع را بازارگرمی برخی تولیدکنندگان برای افزایش قیمت‌ها توصیف کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027968/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF