واگذاری زودتر از موعد ۱۳ هزار خودرو


تهران- ایرنا- گروه صنعتی ایران خودرو از واگذاری زودتر از موعد ۱۳ هزار دستگاه خودرو از تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118539/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88