واکنش خلجی به پایان ریاست میرکاظمی بر سازمان برنامه و بودجه

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012211221/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87

«‏مدیریت کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به ارث رسیده از دولت قبل، برقراری انضباط مالی، تراز کردن درآمدها و هزینه‌ها در ۱۴۰۱، و رشد قابل توجه بودجه عمرانی بخشی از کارنامه تحسین‌برانگیز دکتر میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه است.

به گزارش ایسنا، سپهر خلجی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت کارنامه مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه را تحسین‌برانگیز توصیف کرد.

با آرزوی توفیق و سلامتی برای این مدیر خدوم و دانا.»