واریز مابه‌التفاوت قیمت کلزا به حساب کشاورزان خوزستانی

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان در خصوص مبلغ مابه‌التفاوت که به کلزاکاران استان پرداخت شده است، تصریح کرد: کل مبلغ مابه‌التفاوت پرداخت‌شده توسط شرکت مارگارین ۱۸۸ میلیارد و ۴۰۴ میلیون تومان است که به حساب بیش از ۴ هزار کشاورز کلزاکار استان واریز شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092818576/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C

ایسنا/خوزستان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: مابه‌التفاوت کلزاکاران استان که محصول کلزای سال ۱۴۰۱_۱۴۰۰ آن‌ها توسط شرکت روغن‌کشی مارگارین خریداری شده بود پرداخت شد.

تورج نوروزی در گفت و گو با ایسنا در خصوص واریز مابه‌التفاوت بهای کلزا به کلزاکاران استان اظهار کرد: با پیگیری‌هایی که توسط مقام عالی وزارت، معاون وزیر در امور زراعت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و مجموعه‌های ملی و استانی صورت گرفت، مابه‌تفاوت کلزاکاران استان که محصول کلزای سال ۱۴۰۱_۱۴۰۰ آن‌ها توسط شرکت روغن‌کشی مارگارین خریداری شده بود پرداخت شد.

وی افزود: ۲۲ هزار و ۱۶۰ تن کلزا توسط شرکت مارگارین از کلزاکاران استان به قیمت کیلوگرم ۱۵ هزار تومان به علاوه ۸ هزار و۵۰۰ تومان مابه‌تفاوت که وزیر اعلام کرده بود خریداری شد که مابه تفاوت آن واریز نشده بود و این مابه تفاوت در حال حاضر پرداخت شده است.