واردات خودرو کارکرده سبب تعادل عرضه و تقاضا و کاهش قیمت‌ می‌شود


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای سواری کارکرده را سبب ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا عنوان کرد و گفت: اثر روانی واردات ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار خودرو در سال در کاهش قیمت ها اثرگذار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100596/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF