واردات خودروهای کارکرده منجر به ریزش قیمت‌ها و تنظیم بازار می‌شود


تهران- ایرنا- رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت با اشاره به تایید مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: عملیاتی و اجرایی شدن این موضوع برای تنظیم بازار مثبت بوده و شاهد یک دگرگونی در بازار خودرو خواهیم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158608/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF