واردات خودروهای کارکرده، فروش اقساطی خودرو و ارائه ۹ محصول جدید


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت، از فروش اقساطی خودرو از اواخر سال خبر داد و گفت: با ارائه ۹ محصول جدید و واردات خودروهای نو و کارکرده، بازار خودرو به تعادل خواهد رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081452/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DB%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF