واحد تولید انواع سیم لاکی در زنجان افتتاح شد


زنجان – ایرنا – واحد تولید انواع سیم لاکی روز سه شنبه با حضور محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهور و محسن افشارچی استاندار زنجان در شهرک صنعتی اشراق به بهره برداری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146013/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF