واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی آمادگی گسترش بازارهای صادراتی را دارند/ فرصت‌سوزی نکنیم


تهران- ایرنا- دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در کشور با وجود همه محدودیت‌های بین‌المللی آمادگی گسترش تعاملات با دیگر کشورها و بازارهای صادراتی را دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980201/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF