هوش مصنوعی جایگزین ۷۸۰۰ شغل در IBM می‌شود

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021206875/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%B7%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-IBM-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پس از عرضه چت بات چت جی‌پی‌تی توسط شرکت OpenAI در نوامبر گذشته، توجه مردم سراسر جهان به هوش مصنوعی جلب شده است.

به گزارش ایسنا، آرویند کریشنا، مدیرعامل IBM به بلومبرگ نیوز گفت: استخدام به ویژه در وظایف بخش پشتیبانی مانند منابع انسانی، تعلیق شده یا آهسته می‌شود و ۳۰ درصد از موقعیت‌های شغلی که با مشتریان سر و کار ندارند، می‌تواند در پنج سال آینده جای خود را به هوش مصنوعی و اتوماسیون دهد.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت IBM اعلام کرد این کاهش می تواند شامل موقعیتهای شغلی خالی باشد که دیگر پر نشده‌اند.

شرکت IBM انتظار دارد استخدام برای حدود ۷۸۰۰ موقعیت شغلی که در سال‌های آینده هوش مصنوعی جایگزین آنها می شود را متوقف کند.