همه پروازهای بین المللی شرکت آتا تعلیق شد


تهران- ایرنا- معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی از تعلیق همه پروازهای بین‌المللی شرکت آتا خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068361/%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AF