هفته آخر فروردین؛ هفته کاهش قیمت خودرو


تهران – ایرنا – در هفته آخر فروردین ۱۴۰۲ قیمت تمامی خودروهای تولید داخل و مونتاژی با افت فاحش مواجه شد که در نتیجه اعلام نتایج نوبت تحویل خودروها در سامانه یکپارچه فروش بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089151/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88