هشدار درباره کپسول‌های گاز یک‌بار مصرف غیراستاندارد


تهران- ایرنا- اداره‌کل استاندارد استان تهران با اعلام اجباری بودن استاندارد کپسول‌های گاز یک‌بار مصرف، هشدار داد: هرگونه تولید و عرضه این فرآورده بدون اخذ مجوز استاندارد ممنوع است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159359/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF