هشدار درباره آلایندگی پسماند کارخانه کاتد مس جیرفت


جیرفت- ایرنا- فرماندار جیرفت می‌گوید استفاده از پسماند کارخانه کاتد مس این شهرستان در امور عمرانی و شهری گزارش شده که تخلف به شمار می‌رود ضمن اینکه دپو پسماند این کارخانه در نزدیکی رودخانه شور خطرآفرین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979238/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%AF-%D9%85%D8%B3-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA