هجمه به طرح سامانه یکپارچه نوبت‌دهی، شگرد تازه دلالان


تهران- ایرنا- درحالی که با اجرای طرح سامانه یکپارچه نوبت دهی، در عمل شفافیت لازم برای مدیریت تقاضا در حوزه خودرو فراهم آمده است، این روزها عده‌ای در تلاشند با فضاسازی رسانه‌ای این سامانه را ناکارآمد جلوه دهند و بار دیگر زمینه را برای عرضه خودرو در بورس با بازگشت به گذشته و اجرای قرعه‌کشی فراهم کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151697/%D9%87%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86