نیاز کشور به نگارش و تصویب سند جامع استراتژیک «تعیین‌تکلیف اقتصاد مولد»


تهران- ایرنا- دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با انتقاد از نبود سند جامع استراتژیک «تعیین‌تکلیف اقتصاد مولد» در کشور، تاکید کرد: باید این سند جامع نوشته شده و در مجلس مصوب و ابلاغ شود تا شرکت‌ها نیز بدانند تا چه اندازه می‌توانند بزرگ شوند و کار اقتصادی انجام دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85016574/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF