نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری در حوزه کاتد مس هستیم


تهران- ایرنا- رییس انجمن مس ایران از لزوم سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری در حوزه کاتد مس برای دستیابی به تولید یک میلیون تن از این محصول خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116735/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%AF-%D9%85%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85