نگین حاشیه کویر، بهشت معدن‌داران


تهران- ایرنا- باغ‌شهر تاریخی «نطنز» با داشتن ۶۰ معدن فعال سنگ و به واسطه تخریب بیش از حد ناشی از فعالیت آن‌ها، امروز به جای آن‌که «نگینی بر حاشیه کویر» باشد، به «بهشت معدن‌داران» بدل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110683/%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86