نگرانی‌ها از ماجرای ادامه‌دار آلایندگی فروسیلیس در سمنان + فیلم


سمنان – ایرنا – شرکت فروسیلیس ایران در سمنان به دلیل آلایندگی و فرار لحظه‌ای غبار، سال گذشته و اوایل امسال به طور مکتوب از سوی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اخطار دریافت کرد؛ با توجه به برنامه زمان‌بندی و اعلام مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، پایان شهریور ۱۴۰۲ مهلت قطعی برای رفع آلایندگی و جلوگیری از روند قانونی و برخورد قضایی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161886/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85