نگاهی به وضعیت اقتصادی آلمان

بر اساس گزارش ماهانه بانک فدرال آلمان، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱.۹ درصد به صورت سالانه افزایش یافت که کمی بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری بود.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بانک فدرال گفت که اقتصاد آلمان احتمالاً در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ تقریبا رکود داشته که فراتر از انتظارات است.

در حالی که اقدامات مالی به خانوارها و مشاغل کمک کرده است، تنگناهای عرضه نیز تا حدودی کاهش یافت.

در حالی که افزایش قیمت‌ها و عدم اطمینان ژئوپلیتیکی رشد را کاهش داد، مصرف خصوصی به شدت افزایش یافت. صادرات صعود کرد و سرمایه‌گذاری در تجهیزات تولیدی جدید روند افزایشی طی کرد.

«جنگ در اوکراین و تورم بر اقتصاد تاثیر گذاشته است اما وضعیت در بازارهای انرژی در مقایسه با تابستان به طرز محسوسی کاهش یافته است.»

در این گزارش آمده است که «از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در شرایطی که قیمت‌های ساخت و ساز و نرخ بهره ساخت‌ و ساز به شدت افزایش یافته، نزول کرده است».

بانک فدرال آلمان اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ راکد شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110302520/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86